Regionsmøde i Skive

Dato: 25 maj 2019 09:30
Detaljer:

Dagsorden mm. kan findes her og i ARKIV ca. 14 dage før mødet

Dagsorden Regionsmøde AA Region Midtjylland
Sognegården
Reberbanen 19
7800 Skive
Lørdag den 25/5 2019 kl. 10.00 - 14.00
Der er kaffe og brød fra kl. 09:30

Alle er velkomne – tag en AA’er med til Regionsmødet.
Så bliver vi flere til at yde Service i AA.

Husk tilmelding, Go stil..
til: Pia, Tlf. / SMS 26 16 87 40
Senest torsdag d. 23/05-2019


1. Velkomst
2. valg af ordstyrer
3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.
4. Godkendelse referat fra sidste regionsmøde
5. Rapporter:
- Økonomi Regnskab (Region)
- Info-udvalg (LIV) (Region og AA Danmark)
- Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)
- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)
- Litteraturudvalg (arbejdsgruppe) (AA Danmark)
- Box 334 udvalg (AA Danmark)
- Speaker bank
- Webmaster6. Personvalg
- Sekretær
- Næstformand
- OBS: november valg af Delegerede til Service konference
7. Erfaring til/fra grupperne
8. Service konference (SK 2019)
- Oplæsning af Bernard B. Smiths tale
- En første og en 4. års delegeret
- Ny Servicekonference formand: Dorthe V.
- og Servicekonferenceviceformand: Anne Maj
- SK2020 Pizzamøde, 11/6-2019 kl. 17:00
9. Workshop, 11. tradition
10. Eventuelt
11. Afslutning og Sindsro bøn