Regionsmøde i Lemvig

Dato: 23 nov 2019 09:30
Detaljer:

 

Regionsmøde
Kirkehuset
Torvet 10
7620 Lemvig
Lørdag den 23/11 2019 kl. 10.00 - 14.00
Der er kaffe og brød fra kl. 09:30

Alle er velkomne – tag en AA’er med til Regionsmødet.

Husk tilmelding, Go stil..
til: Kim, Tlf. / SMS : 30628163
E-mail : danielsen@city.dk
Senest tordag d. 21/11-2019

Dagsorden
1. Velkomst
2. valg af ordstyrer
3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.
4. Godkendelse referat fra sidste regionsmøde
5. Rapporter:
- Økonomi Regnskab (Region)
- Info-udvalg (LIV) (Region og AA Danmark)
- Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)
- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)
- Litteraturudvalg (arbejdsgruppe) (AA Danmark)
- Box 334 udvalg (AA Danmark)
- Speaker bank
- Webmaster
6. Erfaring til/fra grupperne
(Keep it simple. Fra Horsens.)
7. Valg af 3 delegerede til service konference
8. Valg af 1 regionsrepræsentant til Hovedservicerådet.
9. Workshop. ” hvad siger vores gruppesamvittighed når mennesker fra vores
søsterfællesskaber (OA NA osv.) tager del i AA-mødet?
10. Kalender for regionsmøder i 2020
22/2 16/5 5/9 21/11
Hvor skal vi være ? Er din gruppe interesseret?
11. Eventuelt
12. Afslutning og Sindsro bøn