Repræsentant i Telefon og e-mail udvalget:

AA Region Midt søger en ny repræsentant til Telefon og E-mail udvalget (TEU), da Michael har valgt at forlade posten.

Formålet med TEU udvalget er blandt andet, at modtage og besvare henvendelser fra e-mail og telefon, samt formidle kontakt til lokale kontaktpersoner og indkalde til erfaringsudvekslingsmøder.
Opgaverne drejer sig om at administrere vagter og kontaktpersoner, samt vedligeholde ”Håndbog for Telefon og E-mailvagter”.

Ansøgeren anbefales at have mindst 3 års kontinuerlig ædruelighed, samt have kendskab til telefon og e-mailvagten.
Ansøgerkravene er, som beskrevet i AA's Struktur Håndbog.
Der forventes årlig; 2 udvalgsmøder og 1 fælles erfaringsudvekslingsmøde.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt et medlem af Regionsrådet.
Hvis du er interesseret, så send en anmodning (kort om dig og din AA baggrund) til formand Frank J eller sekretær Jessica T.
Kontaktoplysninger finder du her

1. års delegerede til Servicekonferencen 2019:

På regionsmødet den 24. november 2018 i Herning, skal der vælges 3 nye 1. årsdelegerede til Servicekonferencen. De nye delegerede introduceres i foråret 2019, og deltager første gang på Servicekonferensen 2019, der afholdes den 27. og 28. april 2019.

De delegerede vælges for en periode for 4 år.

Nedenfor er vist ansøgerkravene, som beskrevet i regionens håndbog 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt et medlem af regionsrådet eller en af de nuværende delegerede til Servicekondferencen. Kontaktoplysninger finder du her

Hvis du er interesseret, så send i en anmodning (kort om dig selv og din AA baggrund) til formand Frank J eller sekretær Jessica T.  Kontaktoplysninger finder du her 

AA Region Midt Håndbog 2017 - Delegerede til Servicekonferencen - Valg og rotation

Antal delegerede bliver fastlagt fra år til år i henhold til fordelingsnøglen vedtaget på Servicekonferencen. Beregningsgrundlaget er regionens gruppeantal på tidspunktet for sidst afholdte Servicekonference.

 De delegerede vælges på Regionsmødet blandt grupperepræsentanterne med mindst 2. års kontinuerlig ædruelighed for en periode af maksimalt 4 år i den pågældende region. Den endelige beslutning om enhver delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden. 

Den delegerede kan erstattes af en valgbar suppleant, hvilket dog ikke medfører en forlængelse af den delegeredes valgperiode. Det er kun muligt at deltage i én Servicekonference som suppleant. En suppleant kan altid senere vælges som delegeret med fuld valgperiode, og har som minimum 2 års kontinuerlig ædruelighed. 

Når en delegeret har afsluttet sin periode, vil han/hun ikke igen kunne vælges som delegeret eller udpeges som suppleant, hverken for den region, som valgte vedkommende eller for nogen anden region. 

Retningslinjer for delegerede til Servicekonferencen – de delegeredes kvalifikationer

Det anbefales, at den delegerede har været ædru og aktivt med i AA-fællesskabet i mindst 2 år. Den endelige beslutning om enhver delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden. 

Forberedelse.

Hver enkelt delegeret bør samvittighedsfuldt forberede sig ved at:

·       Være helt inde i AA’s basislitteratur, som forefindes på dansk, Anonyme Alkoholikere,(”Store Bog”)AA’s Tolv trin, AA’s Tolv Traditioner og AA’s Tolv Koncepter for Verden service AA’s Servicehåndbog og AA’s Strukturhåndbog samt naturligvis sætte sig ind i, hvad der måtte udkomme efterhånden.

·       Studere Servicekonferencens program i lyset af sin forståelse af AA principperne, og sørge for at være bekendt med programmets indhold.

·       Diskutere programmet i sin region, med sin gruppe og sine AA-venner, således at han/hun kommer til Servicekonferencen godt forberedt omkring emnerne og klar til at diskutere disse og herved tilgodese hele Fællesskabet, Regionen og Gruppen med egne holdninger.

·       Sætter sig ind i, hvorledes Servicekonferencen arbejder, og hvem de øvrige medlemmer er, ved f.eks. at tale om disse ting med et andet medlem, som er kendt med Servicekonferencens arrangement.

·       Tage til Servicekonferencen med fast overbevisning om, at han/hun vil være der med det primære formål, at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 

Tilbagemelding til regionen/grupperne fra Servicekonferencen 

·       Det er den delegeredes opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til Regionen og Grupperne.

·       Det er den delegeredes opgave at deltage i regionsmøderne.

I perioden mellem to Servicekonferencer forventes det, at den delegerede aktivt og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens beslutninger.