Sekretær for Region Midtjylland

Posten som sekretær i Region Midtjylland er blevet ledig

I regionshåndbogen står der følgende om posten:

"Sekretæren 
Kandidater til posten som Sekretær skal til enhver tid være medlem af AA.
Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne.
 • Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig
 • Valgperiode: 4 år 
Sekretærens funktioner er: Modtage og formidle informationer fra Regionens AA-grupper og fra Hovedservicerådet.
Ansvarlig for Regionens postboks."

For yderligere information kan Frank kontaktes.

Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Frank frajen610@gmail.com – inden næste regionsmøde 25. maj

Næstformand for Region Midtjylland

Posten som Næstformand i Region Midtjylland er blevet ledig, da Carsten roter ud efter 4 års tro tjeneste.  

I regionshåndbogen står der følgende om posten:

Næstformanden
Kandidater til posten som Næstformand skal til enhver tid være medlem af AA. Kandidater
indstilles gennem Regionen efter forslag fra Grupperepræsentanterne.
• Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig
• Valgperiode: 4 år
Næstformandens funktioner er:
Varetager Formandens hverv i dennes fravær. Dette indebærer ikke at Næstformanden automatisk overtager Formandens post, når dennes periode er slut. 

For yderligere information kan Frank eller Carsten kontaktes.

Anmodning om posten skal til Frank formand@aaregionmidt.com – inden næste regionsmøde 25. maj.