Er du nyvalgt Grupperepræsentant?
Eller er du interesseret i at blive valgt som Grupperepræsentant?

Til udskrift:  Er du nyvalgt Grupperepræsentant

 • Når og hvis du lader dig vælge som grupperepræsentant, opfordres du til at registrere dig som grupperepræsentant ved at sende en mail til aa.dk.regionmidt@gmail.com
 • Litteratur (bestilles på AA.dk) hvor du kan hente inspiration til arbejdet som grupperepræsentant:

- AA-gruppen - hvor alting starter.
- Glæden ved at være grupperepræsentant.
- Regionshåndbogen (hentes i Arkiv på AA Regionmidts hjemmeside.)
- AA Danmarks, Service- og Strukturhåndbog (hentes i AA service, under Arkiv på AA Danmarks hjemmeside)

 • En grupperepræsentants opgaver indebærer bl.a:

  - At repræsentere gruppen på Regionsmøderne.
  - Orientere gruppen om service i regionen. 
  - Dele information som grupperepræsentanten modtager om service i AA
  - Hjælpe med at løse problemer i gruppen, specielt hvis det handler om problemer i relation til traditionerne.

 • Herudover vælges en suppleant for grupperepræsentanten, der kan deltage i Regionsmøderne, hvis grupperepræsentanten er forhindret.

 • Blandt Regionens grupperepræsentanter vælges der delegerede til Servicekonferencen i AA, der foregår hvert år.

 • Grupperepræsentanten er det direkte bindeled mellem grupperne og Regionen – samt Hovedservicekontoret. Vagtelefonen, tolvtrinslisterne, information generelt og udgivelsen af AA-litteratur, er alle eksempler på områder, hvor organisation er nødvendig. Uden grupperepræsentanten ville denne struktur bryde sammen og dette ville ikke hjælpe nogen nykommer.

 • Tidligere grupperepræsentanter har udtrykt glæden ved arbejdet som grupperepræsentanter ved:

- En øget selvagtelse
- Evnen til at tage ansvar
- Større ydmyghed
- En større kreds af AA-venner
- Forbedrede organisatoriske evner
- Et større overblik over hele organisationen
- En følelse af at gøre nytte
- En større grad af helbredelse

 • Hvis du er interesseret i at blive Grupperepræsentant, eller er du blevet opfordret til opgaven, men er i tvivl om det noget for dig, kan du med fordel spørge din sponsor til råds. Men ellers hav tillid til gruppesamvittigheden.