Hvad skal vi huske, når vi opretter en ny gruppe ?

De fleste gruppers væsentligste aktivitet er at holde AA-møder.  Husk at registre nye møder på mødelisten, ved at klikke på dette link: 

https://anonyme-alkoholikere.dk/opret-nyt-moede/

Det er VIGTIGT også at angive adresse, mail-adresse og gerne også telefonnummer på den person i gruppen, der modtager post (som mest er mails) 
Det er AA-Danmarks og AA-RegionMidtjyllands eneste mulighed for at komme i kontakt med gruppen.
Derfor må gruppen sørge for at holde posten besat og oplysningerne ajour.

Ved registreringen af et nyt møde modtages en velkomstpakke med forskelligt materiale:
Alt øvrigt materiale, bøger, foldere osv. kan bestilles i enten bogshoppen:

http://aabutik.dk/

Desuden skal du sørge for at det nye møde ikke strider mod AA's 12 traditioner, som kan findes i bagerst i bogen "Anonyme Alkoholikere".
De er uddybet i bogen 12 trin og 12 traditioner.

Husk at vælge en gruppe-repræsentant for den nye gruppe. 
Grupperepræsentanten er den der repræsenterer gruppen ved  de fire årlige Regionsmøder, der afholdes hos forskellige grupper i regionen. 

Grupperepræsentanten kan med fordel tilmelde sig AA-RegionMidtjyllands mailliste på https://aa-mail.dk/
Her udsendes de samme dagsordner, referater og rapporter som sendes til gruppens postmodtager i forbindelse med regionsmøderne.
Maillisten er åben for alle. 

 

Hvad gør gruppen med hattepengene ?

Hattepengene går først og fremmest til gruppens drift og arbejde med at give budskabet videre til den lidende alkoholiker.

I grupperne er der bl.a. udgifter til Kaffe, the, krus, Lys, evt. husleje, indkøb af mønter, forskelligt AA-litteratur, transportudgifter til grupperepræsentanter osv.
 
Hvis gruppen har penge tilovers, overføres de til regionens konto på:
 
Reg.nr. 1551 Kontonr.0912646.
 
Og når regionen har penge tilovers, overføre de dem til AA Danmark.
 
Regionen modtog i 2012 100.000 fra grupperne og sendte 76.000 videre.
 
 
 
 
Hvad er et regionsmøde?
 
I hver AA-gruppe vælges der en gruppe-repræsentant. De mødes 4 gange om året på et regionsmøde. Men alle nysgerrige er velkomne til regionsmøderne.

Formålet med møderne er udveksling af erfaring, forbedret kommunikation og at lære af hinandens fejl og succeser, både grupperne og regionerne imellem.

Her kan du se information om det næste regionsmøde: https://www.aaregionmidt.dk

 

Hvem bestemmer i AA?

Det gør dem der bliver til gruppesamvittighedsmøderne.

Hver AA-gruppes gruppesamvittighed vælger et medlem til at repræsentere deres gruppe (GSR).

Repræsentanterne mødes til regionsmøderne. som er et forbindelsesled mellem AA-grupperne.

På regionsmøderne vælges et medlem til at deltage i hovedeservicerådet (HSR) og der vælges repræsentanter til service konferencen (SK), som er et forbindelsesled mellem regionerne.

På servicekonferencen kan gruppesamvittigheden komme til udtryk og der kan laves ændringer og udveksles erfaringer regionerne imellem.

                                                      

Hvad der besluttes på servicekonferencen er hovedservicerådets opgave at føre videre til deres egne regioner. Regionerne til gruppe repræsentanterne og gruppe repræsentanterne til deres hjemmegrupper.

 

Hvad er et gruppesamvittigshed møde?

Gruppesamvittighedsmødet er et møde der afholdes af gruppens medlemmer, enten før eller efter det regulære møde. På disse møder opfordres medlemmer til at deltage og være med til at afgøre hvordan gruppen skal formes og hvordan mødet skal foregå, så det er i overensstemmelse med AA 12 traditioner. Man kan vende forskellige emner fek.s hvordan gruppen midler skal anvendes og høre hvordan det går med de forskellige serviceposter.  

Formålet er at forbliver i stand til fortsat at bringe budskabet videre til alkoholikkeren der stadig lider, på bedst mulige måde.

Nogle grupper holder disse med faste intervaller, andre gør det kun når der kommer noget op som kræver gruppens opmærksomhed.

 

Hvad er "åbne" og "lukkede" møder?

"Lukkede" AA-møder er kun for alkoholikere eller dem, der tror de har et problem med alkohol.
De Lukkede møder kan skaber en tryg atmosfære, hvor alkoholikere kan føle sig mere sikre på, at de der deltager er i stand til at identificere sig med dem.
"Åbne" AA-møder er lige netop det - åbne for alle, der ønsker at deltage.
Nogle grupper afholder åbne møder en gang om måneden, for at venner, familie og andre interesseret i AA kan komme og se hvad der foregår på møderne og lære mere om hvad AA handler om.
Det bør gøres helt klart under mødet, at AA-grupper ikke modtager bidrag udefra.

 

Hvad er et konvent?

Et konvent er en åben konference, hvor alkoholikere mødes og deler erfaring, styrke og håb. Det er oftes over en eller flere dage med speaks, trin, livshistorie, workshops, kaffe, kage og samvær. Konventer er altid åbne for familie og alle andre interesserede.

 

Hvad er et Landsmøde?

Det lyder lidt tørt; men det er en fest. En årligt tilbagevendende AA-festival der afholdes over en weekend i september (uge38)
Her mødes AA-ere fra hele landet til en weekend med masser af åbne AA-møder, speaks osv. osv. 
Som regel inviteres også andre 12-trins fællesskaber,  der også holder enkelte åbne møder.