Informationsudvalget

Informationsudvalget er et selvstændigt arbejdende udvalg, der er nedsat af Regionen.
Udvalget er permanent.
Medlemmer af udvalget er AA'ere med lyst og interesse til at arbejde med information.

se Servicehåndbog for regionen

Opgaver

Informationsudvalget har til opgave, at informere om AA, internt og eksternt i Regionen.
Den interne information består i, at informere grupperne i Regionen om, hvad service og informationsarbejde er, f.eks:

  • Oprettelse og vedligeholdelse af Regionens hjemmeside.
  • Udsendelse af referater fra udvalgets møder til formanden.
  • Besøg i grupperne.
  • Deltagelse i LIV (Det landsdækkende informationsudvalg)

Den eksterne information består i at bringe budskabet videre til alkoholikeren, der stadig lider, f.eks:

  • Information og evt. foredrag for borgere i Regionen, private virksomheder, skoler institutioner, myndigheder m.v.
  • Udlevering /udsendelse af brochurer og foldere.

Opgaverne som udvalget arbejder med, kan komme fra Regionen, Grupperne, telefonvagten, LIV eller udvalget selv.

se også Servicehåndbog for regionen

Standeren

Regionen har en transportabel informationsstander.

Stander

Informationsstanderen til Intern/Ekstern information med udklip og plancher kan bestilles
opsat, hvor det er relevant at oplyse/informere om AA og Alkoholisme.
Biblioteker, Messer, Synlighedsarrangementer, Skoler o.m.m.

Den er tredelt (fløje) 90 x 200 cm, altså i alt 270 x 200 cm. Kan stå med 2 sektioner.

Informationsmatrialet til ophæng på Standeren, bestemmes til målgruppen og det er samlet
i Informationsudvalget, som er behjælpelig med evt. råd og erfaring, til kommende arrange-
menter.

Kontakt: Se efter Informationsudvalg under menupunktet KONTAKT