Regionens repræsentant i Telefon og E-mail udvalget

Posten regionens repræsentant i Telefon og E-mail udvalget er blevet ledig

I AAs Strukturhåndbog står der følgende:

Udvalget skal sikre en fungerende telefon- og e-mailvagt

Regionsrepræsentanten skal:
- deltage i to årlige udvalgsmøder 
- 2 gange årligt ringe til Kontaktpersoner for at sikre, at kontaktoplysningerne er opdaterede

Kvalifikationer:
 • Ædruelighed: mindst 3 år anbefales
 • Kendskab til telefon- og e-mailvagten

Valgperiode: 4 år 

For yderligere information kan Frank kontaktes.

Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Dorthe formand@aaregionmidt.dk – inden næste regionsmøde 

 

Sekretær i regionsrådet
Kandidater til posten som Sekretær skal til enhver tid være medlem af AA.
Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra Grupperepræsentanterne.

• Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig
• Valgperiode: 4 år

Sekretærens funktioner er:
Modtage og formidle informationer fra Regionens AA-grupper og fra Hovedservicerådet.

For yderligere information kan regionens formand Dorthe V kontaktes.
Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Dorthe formand@aaregionmidt.dk – inden næste regionsmøde 

 
Næstformand for Region Midtjylland

Funktion:
Varetager Formandens hverv i dennes fravær. Dette indebærer ikke at næstformanden
automatisk overtager Formandens post, når dennes periode er slut.

Kvalifikationer:
Et godt kendskab til trin, traditionerne og koncepterne
3 års ædruelighed

For yderligere information kan regionens formand Dorthe V kontaktes.
Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Dorthe formand@aaregionmidt.dk