Valg af ny Kasserer
Der skal der på kommende Regionsmøde den 20. januar i Ebeltoft vælges en ny kasserer.

I regionshåndbogen står der følgende om Kasserer posten:

Kasserer

Funktion
Modtagelse og registrering af Hattepenge
Betaling af udgifter
Udarbejdelse og fremlæggelse af regnskab og budget

Beføjelser
Afregne udgifter i forbindelse med transport, information og servicearbejde, kontorartikler mm
Godkendte udgifter til deltagelse i seminarer og konferencer – herunder deltagelse i Servicekonferencen
Øvrige udgifter efter Regionsrådets anvisning
Modtage og videresende penge fra grupperne

Kvalifikationer
Et godt kendskab til trin, traditionerne og koncepterne
Grundlæggende kendskab til regnskab/bogføring
3 års ædruelighed

For yderligere information kan sekretæren Ernst aa.dk.regionmidt@gmail.com kontaktes.

Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Ernst aa.dk.regionmidt@gmail.com