Forkortelser:

 

AA

Anonyme Alkoholikere

Box 334

AAs landsdækkende medlemsblad.

DL

Daglig ledelse (af AA-danmark) Formand, Viceformand, Kasserer og Sekretær i HSR

EIC

European Information Center i York, England

ESM

European Service Meeting (delegerede fra Europa)

ESM-delegerede

Repræsentanter for AA Danmark ved ESM (europæiske samarbejde)

Grapevine

Medlemsblad for AA i USA / Canada

GSC

General Service Conference (servicekonference)

GSO

General Service Office (hovedservicekontor for USA/Canada)

HSK

Hovedservicekontoret: Servicekontor for AA Danmark (Thorsgade 59, 3.tv., 2200 Kbh N)

HSR

Hovedservicerådet

Landsmøde

Arrangement med AA møder og socialt samvær i en weekend

LIv

Landsdækkende Informationsudvalg

Medlem

Alkoholiker, der har et ønske om at holde op med at drikke

Nordisk-delegeret

Repræsentant for Danmark i det nordiske samarbejde

Nordisk Møde

Arrangement med AA møder og socialt samvær for hele Norden

Region

Regional enhed (6 regioner på landsplan)

Regionsråd

Regionsledelse valgt af regionens grupper

RR

Regionsråd

SHB

Servicehåndbogen

SK

Servicekonference

TEU

Telefon og E-mail Udvalg

WSO

World Service Organization (Verdens Service Organisationen)

WSM

World Service Meeting (delegerede fra hele verden)